• Nitrobuněčný tlak
  • LSG nátěr
  • proti plísňový nátěr

Buňka a nitrobuněčný tlak a jeho pomoc v boji proti plísním. Odstraňování plísně, protiplísňový nátěr Praha

 

Devět z deseti českých domácností se potýká s nějakým rušivým elementem, který snižuje jejich komfort bydlení. Jde zejména o hluk, vlhkost, zatékaní a nedostatečné zateplení, ovšem největším problémem zůstává plíseň. S problematikou plísně se většina lidí nedokáže smířit tak, jako s ostatními problémy. Je to velmi nepříjemná záležitost, která je nejen nevzhledná. Váš byt může být cítit velmi nepříjemným vlhkým zápachem a o problémech zdravotních ani nemluvě. 

Jak ale plísně vznikají a jak můžeme tento problém odstranit?

 

Kromě prevence, kterou je například správné větrání či vhodné zateplení, může být řešením i proti plísňový nátěr. Jedním z nich je například LSG, jeho účinnost je založena na principu nitrobuněčného tlaku. To už, ale předbíháme, začněme pěkně od začátku a vlastně doslova. Na začátku všeho byla buňka. 

Buňka – základní stavební jednotka

 

 

Buňka je základní stavební jednotka těl organismů. Uvnitř jsou tvořeny koncentrovaným vodným roztokem různých látek, tzv. cytoplazmou a jsou obklopeny membránou. Mají dělící schopnost a většina u nich nese nějaký genetický materiál. Buňky se liší jak svou stavbou, tvarem, velikostí, tak i funkcí.

Jedna z prvních buněk, ze kterých vzešly všechny ostatní, vznikla asi před 3,5-3,8 miliardami let. Vznikla zřejmě tak, že nukleové kyseliny byly obklopeny fosfolipidovou membránou. Kapénky lipidů, lipozomy, jsou totiž, dle výzkumů, schopné se spontánně uspořádat do kulovitých struktur, z kterých se zřejmě následně vyvinuly buněčné organismy. Přírodní selekce poté zajistila, aby převládaly buňky, které jsou schopné dokonale replikovat svůj genetický materiál. Tyto jednoduché buňky jsou nazývány progenoti.

 

Buněčný život se dělí na tři domény, tři hlavní typy buněk. Jsou jimi bakterie a archea, což jsou buňky prokaryotické a třetím typem je eukaryota. Prokaryotické buňky jsou o řád menší než eukaryotické a vyznačují se jednodušší organizací. Netvoří tkáně, jsou tedy označovány jako jednobuněčné organismy. Častěji žijí anaerobně a některé z nich jsou schopny vázat vzdušný kyslík.

Eukaryotické buňky jsou, co se struktury týče, podstatně složitější. Vznikaly postupně z několika buněk prokaryotických v tzv. procesu eukaryogeneze, v období mezi 1,8–1,3 miliardami lety. Rozlišujeme eukaryotické buňky hub, rostlin a živočichů.

Buňka je tedy alfa i omega všeho. Ve spojitosti s odstraňováním plísní je zajímavým termínem zejména nitrobuněčný tlak (výdej vody buňkou). Tato problematika souvisí s buněčnou soustavou u rostlin.

Důležitým termínem, v této souvislosti, je průduch, což je struktura, která se vyskytuje na listech většiny vyšších rostlin a slouží ke kontrolované výměně plynů (především CO2 a O2) mezi rostlinou a okolím a také se samotným odevzdáváním vody do ovzduší. Průduch je tak možné zařadit do tzv. provětrávacích pletiv rostliny. Většina rostlin je schopná regulovat velikost průduchové štěrbiny. Tento mechanismus otevírání a zavírání průduchů je založen na změnách nitrobuněčného tlaku ve svěracích buňkách. Tyto buňky jsou vyztužené celulózovými fibrilami, a to pouze v jednom směru a díky tomu jsou pružné.

Celý mechanismus je založen na regulovaném příjmu a výdeji vody ze svěracích buněk. Pokud svěrací buňky nasávají vodu, mění se tvar svěracích buněk a průchod se otevírá. Při výdeji vody se naopak průduch zavírá.

 

Odstranění plísní

 

Nitrobuněčný tlak je ovšem účinný i v případě odstraňování plísní. Technologie, LSG, kterou jsem zmiňovala již na začátku, je založena na principu změny iontové rovnováhy v buněčné stěně mikroorganismu.

Naše firma VÝŠKOVÉ PRÁCE, MYTÍ OKEN PRAHA tuto technologii využívá pro její účinnost. LSG nanášíme na očištěný a suchý povrch a po jeho zaschnutí má takto chráněný povrch svá funkční centra. Při přiblížení buňky mikroorganismu tato centra nevazebně interagují s ionty v buněčné stěně mikroorganismu.

Tato interakce způsobí oslabení pevnosti buněčné stěny mikroorganismu na takovou úroveň, že již není schopná udržet nitrobuněčný tlak. Následkem toho je protržení buněčné stěny. Tím tak LSG chrání trvale sebe a tedy povrch fasády proti napadení mikroorganismy. Ke snížení aktivity v exponovaných místech nedochází, jelikož působení není reaktivní.

Buňky vyšších organismů zůstávají při kontaktu nepoškozeny, jelikož u nich k tomuto jevu nedochází. LSG je tedy pro ně 100% bezpečný a navíc neobsahuje toxické ani těkavé látky, organická rozpouštědla nebo kovy. Přípravek je tedy ekologický. Povrchy ošetřené LSG nátěrem jsou navíc odolné vůči dešti, vlhkosti a jsou otěru vzdorné. Jejich působení je ovšem účinné jen při správném postupu nanesení. LSG funguje správně jen pokud není překrytý jinou látkou nebo již odumřelými buňkami.

Proto je dobré oslovit odbornou firmu, jako jsme my, VÝŠKOVÉ PRÁCE, MYTÍ OKEN PRAHA, a výsledkem je dlouhotrvající ochrana omítky s garancí po dobu min. 4-6 let.

Naše zkušenosti a odborné postupy jsou ověřeny již mnoha zákazníky. A jsme jedna z předních firem ve střední Evropě, která dokáže plísně účinně a dlouhodobě odstranit. Důležité je, problém zvaný plíseň, řešit a řešit jej zavčasu.

Start typing and press Enter to search